t
-

"הדו קיום נשבר בגלל קיצוניים": שייח' ג'ראח במחלוקת

השכונה במזרח ירושלים סוערת בקרב על בתי המריבה בין יהודים למוסלמים. אחרי שהצעת העליון לפשרה סורבה, האם ניתן להגיע להכרעה?
סולימאן מסוודה, הכול פוליטי
08 באוגוסט 2021
19:10

בשבוע שעבר התקיים בבית המשפט העליון דיון שאמור היה להיות מכריע – שם אמורה הייתה להתקבל החלטה בנוגע לשכונת שייח' ג'ראח בירושלים. בית המשפט היה אמור להכריע או לטובת התושבים היהודים או לטובת התושבים הערבים. בסוף, השופטים הציעו פשרה: התושבים הערבים בשכונה יהיו דיירים מוגנים, ויכירו בבעלות של היהודים על הנכסים. הפשרה לא התקבלה, וחזרנו שוב לנקודת האפס.

 

"אני חושבת שהערבים השתלטו כמו שכל הזמן הפלסטינים ממציאים את עצמם", אמרה תושבת השכונה. "הם השתלטו על בתים של יהודים. זה לא רק שהם רוצים להוציא את היהודים מהבתים האלה, הם רוצים להוציא את היהודים מהעולם".

בין התושבים היהודים יש גם קולות אחרים שקוראים לפתור את הדברים בהידברות. "אני זוכר את עצמי בתור בחור שאנשים מתפללים מפה, היו עוברים דרך הדלתות פה בשביל ניחום אבלים או ביקור חולים, והיה דו-קיום יפה מאוד", תיאר תושב השכונה. "הדו קיום נשבר בגלל כל מיני קיצוניים כמו בן גביר מהצד הזה, והחמאס מהצד השני".

בצד השני, תושבים ערבים בשכונה סירבו להצעת הפשרה שתגדיר אותם "דיירים מוגנים", והם מסבירים למה. "אתה יודע מה התנאים כדי להיות דייר מוגן?" שאל אחד מהם. "אם תחליף דלת, זה נחשב ששינית את הנכס ואפשר לפנות אותך". אז מה הפתרון?  לדבריו, מעבר מהגנה להתקפה: "אנחנו צריכים להפסיק להיות במגננה. אנחנו צריכים לתקוף ולדרוש את הבתים שלנו בפנים, בטלביה ובבקעה. לא לדרוש את הבתים שלנו רק פה". 

תושב ערבי אחר בשכונה סיפר: "ב-2005 הגיע לפה אריה קינג (סגן ראש העיר), ואמר לי 'תקשיב, הבית הזה שלי ואני רוצה שתתפנה ממנו, ידידי'. הוא ישב אצלי אמר 'אני מוכן לבלות שנים בבתי משפט, אבל אני מעדיף לשלם לך', והוא הציע שישה מיליון". הוא טען שהמאבק על השכונה הוא חלק מתוכנית יהודית גדולה יותר. "יש להם תוכנית שלמה לירושלים, ושייח' ג'ראח כלולה בה כי היא הלב של העיר".