t
שר התיירות יואל רזבוזוב
צילום: כאן חדשות

"הכי קל לסגור את כל המדינה": יואל רזבוזוב מנסה להציל את ענף התיירות מסגר נוסף

לשר יואל רזבוזוב יש היסטוריה של מאבקים. הוא עלה לארץ לפני 20 שנה, גר במשך שנים בקרוואן במכון וינגייט וזכה פעמיים בסגנות אליפות אירופה בקרבות ג'ודו. מאז שמונה לשר התיירות, הוא נקלע לקרב קשה ממה שהכיר בעבר: המאבק על חייו של ענף התיירות, שנפגע אולי קשה יותר מיתר הענפים ממגפת הקורונה
יואב קרקובסקי
13 באוגוסט 2021
23:14