t
-

"הם משחקים בחיים": התושבים הערבים שמסרבים להתחסן

מאמצים גדולים מושקעים בשבוע האחרון בהסברה על החיסונים לקורונה ביישובים הערביים. מתוך כמיליון ישראלים שלא חוסנו – 400 אלף מהם מהחברה הערבית, פי שניים משיעורם באוכלוסייה. סרבני החיסונים מספרים על הספקנות וחוסר האמון במערכת, ולצדם פגש את אלו שאיבדו את יקיריהם במגפה
ריאד עלי
15 באוגוסט 2021
22:44