t
מתוך "כאן מכירים"

כאן מכירים | "חקירה לכל דבר ועניין'' - חושדים ביהדות שלנו

סופי הרגישה שהתהליך העצים את תחושת אי השייכות ממנה סבלה כל הילדות, וליוליה זה הזכיר את האנטישמיות ממנה סבלו הוריה ברוסיה - גברים ונשים שנדרשו לתהליך הוכחת יהדות משתפים בחוויות, בקשיים ובתחושות שנחרטו בהם
מערכת כאן
17 באוגוסט 2021
12:15