פסטיבל מספרי סיפורים - עיתונאים מספרים סכנה | חלק

פסטיבל מספרי סיפורים - עיתונאים מספרים סכנה | חלק ג'

מה גורם לאנשים מן היישוב להיות עיתונאים? מה מביא אותם לקום, לעזוב את הבית ולהביא דיווחים מאזורי סכנה? בואו לראות ולשמוע, כדי להבין, ולו במעט, את החוויות המדהימות העוברות על העיתונאים בסכנה. חלק ג
מערכת כאן
24 בספטמבר 2021
13:11