t
מאיה אלקולומברה ואליה גרינפלד

מסכמים את שנת תשפ"א במוזיקה הישראלית

אז איזו שנה מוזיקלית הייתה לנו? מאיה אלקולומברה באולפן החדש עם כל מה שצריך לדעת לקראת המצעד השנתי של כאן גימל
מאיה אלקולומברה ואליה גרינפלד
30 באוגוסט 2021
12:53