t
חוזרים לזום: התלמידים שנשארו בלמידה מרחוק - כי חבר

חוזרים לזום: התלמידים שנשארו בלמידה מרחוק - כי חבריהם לא התחסנו

לא כולם זכו לחזור היום לבית הספר. תלמידי חטיבות ותיכונים בערים אדומות, שבכיתה שלהם פחות מ-70% מחוסנים, נשארו בבית ולמדו מרחוק, והסיטואציה הזאת כבר מייצרת ויכוחים חברתיים סוערים בין תלמידים שהתחסנו – לכאלה שלא
איתי שיקמן
01 בספטמבר 2021
22:13