t
מתוך "כאן מכירים"

כאן מכירים | "אני לא בנאדם רע, אני פשוט מפשל לפעמים": ממי מבקשים סליחה?

מאבא, מהשכנים, מהילדים שלי, מאחי הקטן, מהחברה שלי, מבורא עולם וגם מעצמי - האנשים שאנחנו רוצים לבקש מהם סליחה, ולא תמיד יכולים
מערכת כאן
15 בספטמבר 2021
10:08