t
מתוך הכתבה

מדוע נפגעות תקיפה מינית ממתינות חודשים בשביל טיפול נפשי?

הרפורמה בבריאות הנפש, הייתה אמורה, בין היתר, לשפר מאוד את הטיפול בנפגעי ונפגעות תקיפה מינית ולקצר את זמני ההמתנה שלהם לסיוע וטיפול. שש שנים חלפו מאז ולפי מחקר חדש של איגוד מרכזי הסיוע זמן ההמתנה לטיפול נפשי, עדיין מגיע לשנה ואפילו יותר. בחלק מהמקרים, המצב היום גרוע מזה שהיה לפני אישור הרפורמה
ורד פלמן
15 בספטמבר 2021
01:33