-

נתניהו או הערבים: מי צריך לבקש סליחה השנה - ולמה?

מגפה, מבצעים צבאיים, אסונות אזרחיים - הרבה דברים קרו בתשפ"א. בחלק הדברים אפשר להפנות אצבע מאשימה, בחלק לא. אז מה נשאר לעשות? סולימאן מסוודה יצא לרחוב לחפש תשובות
סולימאן מסוודה
15 בספטמבר 2021
16:31