t
לשכת התעסוקה בירושלים, ארכיון
צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

חודשיים אחרי ביטול החל"ת: מובטלי הקורונה לא נוהרים חזרה לעבודה

שיעור הבלתי מועסקים שעבודתם הופסקה בתקופת הקורונה עלה באחוז בחודש אוגוסט. בשיעור האבטלה הכללית דווקא נרשמה ירידה
דנה ירקצי
26 בספטמבר 2021
13:03

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עדכנה היום ששיעור האבטלה ירד בחודש אוגוסט ל-8%, אחרי שבחודש יולי עמד על 8.4%. מדובר בשיעור האבטלה "הרחב", שכולל גם את העובדים שעבודתם הופסקה במשבר הקורונה והוצאו לחופשה ללא תשלום. מספר האנשים מחוץ למעגל התעסוקה עומד על 346 אלף איש. יחד עם זאת, שיעור הבלתי מועסקים מכוח העבודה על ל-5.5%, אחרי שעמד בחודש הקודם על 5.2%.

הלשכה פרסמה גם את שיעור האבטלה "הצר", הכולל רק את אלו שהוצאו מחוץ למעגל התעסוקה במשבר הקורונה. לפי הלשכה, בנתון זה נרשמה עלייה מתונה של אחוז ושיעורו עומד על 6.3%, שהם כמעט 269 אלף בני אדם. 

בתחילת חודש יולי הופסק תשלום דמי האבטלה למרבית העובדים שהוצאו לחופשה ללא תשלום בתקופת הקורונה. עם החלת המדיניות החדשה, הודיעו במשרד האוצר שישנן 130 אלף משרות פנויות במשק, "כי מדיניות החל"ת הרוחבית כבר איננה נכונה עבור המשק". יחד עם זאת, הן בחודש יולי והן בחודש אוגוסט נרשמה דווקא עלייה בשיעור מובטלי הקורונה.