כאן שיר | ממרום

"ארץ הישנה לה בבגדים ובנעליים, ארץ כוננות ספיגה" | חיים גורי
מערכת כאן
03 בנובמבר 2016
13:51