t

כאן דעה | למה המדינה מענישה עסקים קטנים?

בלי פנסיה, ימי מחלה או חופשת לידה אבל עם הר של חובות - גלית דיסטל אטבריאן לא מבינה למה המדינה ממשיכה להעניש את בעלי העסקים הקטנים
מערכת כאן
19 באוקטובר 2017
14:34