t
שרון אסמן

דוח צה"ל: סבירות גבוהה שמח"ט הנח"ל מת מדום לב

ועדת הבדיקה למותו של אל"מ שרון אסמן קובעת כי לא ניתן לדעת בוודאות את סיבת מותו של אסמן ומציינת שנכון היה לשלב מכשיר החייאה, דפיברילטור, בשלב מוקדם יותר בתהליך ההחייאה
איתי בלומנטל
18 בינואר 2022
11:08

ועדת החקירה לבדיקת נסיבות מותו של מפקד חטבת הנח"ל לשעבר אל"מ שרון אסמן קבעה היום (שלישי) כי לא ניתן לקבוע בוודאות את סיבת המוות. עם זאת, קובע דוח החקירה, לאחר בדיקת מאפייני האירוע ובהתבסס על ידע רפואי ניתן לומר כי בסבירות גבוהה סיבת המוות היא דום לב.

ממצאי הבדיקה הוצגו לבני המשפחה. הוועדה מצאה הכי רופא חטיבת הנח"ל הגיב במהירות בהגעתו לאסמן והוא החל בפעולות החייאה מידיות, אך מוסיפה כי נכון היה לשלב מכשיר החייאה, דפיברילטור, בשלב מוקדם יותר בתהליך ההחייאה. לצד זאת, כותבת הוועדה, אין במסקנה זו ערבות שתוצאות האירוע המצער היו נמנעות. מהדוח עולים פערים בהנחיות לפריסת מכשירי החייאה ביחידות צה"ל, על כן המליצה על הרחבת פריסתם בצה"ל באופן מיידי.

הוועדה מצאה עוד כי מד״א הוא המענה הרפואי הזמין ביותר לבסיסים צבאיים עורפיים הממוקמים צמוד למרכזים עירוניים - כדוגמתו של מחנה בית ליד כפי שמוגדר בפקודות, ועל כן המליצה על ריענון ותרגול דרכי ההתקשרות עם מד״א.

הרמטכ"ל, רב אלוף אביב כוכבי, הנחה בעקבות דוח הוועדה על ביצוע מעקב אחר אוכלוסיות בעלות גורמי סיכון בריאותיים בצה"ל, על הצבת מכשיר החייאה בכל חדר כושר במחנות צה"ל ועל השלמת רכישתם והתקנתם עד יולי השנה. הוא הנחה להגדיר את בדיקות הסקר כחובה למשרתי הקבע ואף כתנאי לקידומם. 

משפחתו של אסמן מסרה בתגובה: "אנחנו מודים לצוות ועדת הבדיקה על העבודה היסודית והרגישה ועל השקיפות ואופן הצגת ממצאי הבדיקה בפנינו. אנו תקווה שהמסקנות ייושמו כדי שניתן יהיה להציל חיים בעתיד. שרון אהב את הצבא וראה בתפקידו כמפקד בצה"ל את שליחות חייו. הוא היה איש של אנשים שהקפיד לראות ולכבד כל אדם באשר והוא והשאיר אחריו מורשת של אומץ לב וערכים. אנחנו מבקשים לחזק את ידיהם של לוחמי ומפקדי צהל בעשייה היומיומית למען בטחון מדינת ישראל ואזרחיה. ומבקשים במיוחד לחזק את לוחמי ומפקדי יחידת אגוז בימים הקשים הללו".