t
"יצאת מהבית - ואתה מצולם": האם אנחנו במעקב תמידי?

"יצאת מהבית - ואתה מצולם": האם אנחנו תחת מעקב תמידי?

לא באמת היינו צריכים את פרשת NSO בשביל לדעת שהמרחב הפרטי בישראל נפרץ כבר מזמן. אלה גם לא רק פוליטיקאים וראשי ארגון פשיעה - גם עליינו יודעים הכול
רחלי רזי סלע
12 בפברואר 2022
23:30
עודכן ב 14:03