t
-

היריון בגיל 50? הפיתוח הישראלי שעשוי להרחיב את חלון ההזדמנויות

מחקר חדש לנשים שמבקשות להאריך את תקופת הפוריות: פיתוח ישראלי פועל לשפר את סיכויי הבשלתן של ביציות בוגרות ולסובב את השעון הביולוגי לאחור
נוב ראובני
09 במרץ 2022
22:54