t
מתוך הכתבה

בעד הנגד: ערביי ישראל שנאמנים לאמא רוסיה - גם במלחמה

כמו החברה היהודית, גם הציבור הערבי בארץ עוקב בדריכות אחר המלחמה באוקראינה. אלפי ערבים מישראל למדו ברוסיה עוד בימי ברית המועצות, רבים מהם שולטים היטב בשפה הרוסית, בבתיהם בארץ תמצאו מטרושקות וספרים של לנין, ואת המידע על המלחמה הם מוכנים לקבל אך ורק מהתקשורת הרוסית
ערן זינגר
16 במרץ 2022
22:12
עודכן ב 11:45