t

כאן מסבירים | הזהרו מדיגדוגים - ילדים לא בהכרח נהנים מזה

במאמר שנקרא "הבעיה עם דגדוגים" הסביר ריצ׳רד אלכסנדר, הביולוג ההתפתחותי הידוע שלפעמים נראה לנו שהילד נורא נהנה מהדגדוגים שלנו אבל למעשה הוא
מערכת כאן
22 בפברואר 2017
00:00
עודכן ב 13:34