t
שחר גבע

כאן מסבירים | פילוח מגזרי על פי עלוני השבת בבית הכנסת

איך תזהו ביינישים ומה הם הסימנים המסגירים מזרוחניק מחוזק? שחר גבע מציעה פילוח מגזרי על פי עלוני השב
מערכת כאן
02 במרץ 2017
00:00