t
רינאוי זועבי

מדרון חלקלק: פרישות סילמן וזועבי מסמנות את הסוף?

רישתה של חברת הכנסת רינאווי-זועבי הובילה להכרזות על נפילתה המיידית של הממשלה. היום אנחנו כבר יודעים שזה לא כל כך פשוט, ולא כל כך מיידי. אבל האמת היא שהיה לנו רמז לדינמיקה של הכרזות פרישה מהקואליציה - בדמות הפורשת הקודמת, עידית סילמן. אז מה המצב עם סילמן היום ומה אנחנו יכולים להסיק מזה על רינאווי-זועבי?
יערה שפירא
22 במאי 2022
04:59