כאן מדע | איך לגרום למערכת החיסונית לתקוף את הסרטן?

בעיה מרכזית בהתמודדות עם סרטן היא זיהוי התאים הנגועים. אונ' בר אילן פיתחה טכנולוגיה שתזהה את התאים
מערכת כאן
11 באוקטובר 2016
17:43