t
עופר חלפון - התחלות הבנייה

התחלות הבנייה בשיא של שנים - זה מה שיוריד את מחירי הדיור?

האם אפשר לראות את האור בקצה מנהרת הנדל"ן? הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום כי התחלות הבנייה נמצאות בשיא של שנים - 70,000 בשנה האחרונה, גם היתרי הבנייה בנסיקה. כשמחירי הדירות עולים בקצב של 15% בשנה, לא בטוח שזה יספיק, כדי לצנן את שוק הנדל"ן
עופר חלפון
20 ביוני 2022
23:30
עודכן ב 07:57