t
מפקד הנח"ל, אל"מ אורן שמחה

"התמרון צריך לנצח": מפקד חטיבת הנח"ל סוגר שנה בתפקיד

בזמן שגבול הצפון מתחמם, חטיבת הנח"ל - מהכוחות הראשונים שייכנסו ללבנון במקרה של מלחמה - נמצאת בימים אלו בשיאו של אימון נרחב שמדמה את התרחיש הזה בדיוק. התלוונו ללוחמים באימון ושמענו ממח"ט הנח"ל על ההיערכות למלחמה מול חיזבאללה, על הירידה במוטיבציה לשירות קרבי, ועל האפשרות שנשים יצטרפו לחטיבה כלוחמות
איתי בלומנטל
03 ביולי 2022
23:00