t
קייס הסעודים וביידן

"ישראל הראתה את העוצמה שלה": נרמול היחסים עם סעודיה באמת מעבר לפינה?

אחרי שיעזוב את ישראל, יגיע ביידן לסעודייה. גורמים סעודים מספרים למה הם מצפים מהביקור הזה – והאם הנרמול עם ישראל באמת מעבר לפינה?
רועי קייס
11 ביולי 2022
23:07