t
נוב ראובני/ קרב הזריקות

כולם רוצים לרזות – וחולי הסוכרת מתמודדים עם מחסור בזריקות

זריקות מיוחדות שמיועדות לטיפול בחולי סוכרת הפכו לאחרונה לתרופה מבוקשת מאוד גם אצל מי שרוצה לעשות דיאטה. ההסתערות על הזריקות האלה מביאה למחסור גדול, חולי הסוכרת שזקוקים לתרופה מתקשים להשיג אותה, ובטלגרם כבר התפתח סחר לא חוקי שלה
נוב ראובני
12 ביולי 2022
22:31