t
גשר צר מאוד: עומסי ענק במעבר אלנבי, הירדנים מאשימי

גשר צר מאוד: עומסי ענק במעבר אלנבי, הירדנים מאשימים את ישראל

לא רק נתב"ג - עומס כבד בימים האחרונים גם בגשר אלנבי, נתיב היציאה והכניסה לפלסטינים שיוצאים לחו"ל. מספר חריג של אלפים המבקשים להיכנס לשטחי הרשות מביא לצפיפות רבה ולתורים של שעות בצד הירדני. בירדן וברשות הפלסטינית מאשימים את ישראל בהגבלות שהיא מטילה, כגורם לכאוס הזה
נורית יוחנן
20 ביולי 2022
22:25