t
-
צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

בני הזוג אלוביץ' מבקשים לבטל את האישומים נגדם בתיק 4000

שאול ואיריס אלוביץ' טוענים שהיו כשלים בחקירה נגדם. מסמך הבקשה מתפרס על פני יותר מ-200 עמודים ומפרט את הפגמים לכאורה בהתנהלות בתיק
שלי טפיירו ואמוץ שפירא
10 באוגוסט 2022
10:03

בני הזוג שאול ואיריס אלוביץ' ביקשו היום (רביעי) מבית המשפט המחוזי בירושלים לבטל את האישומים נגדם בתיק בזק-וואלה בטענה להגנה מן הצדק. בבקשה נאמר כי חקירת תיק 4000 וניהול ההוכחות בבית המשפט נוהלו תוך ראיית מנהרה מוטה, נפסדת ומעוולת, באופן חריג, שיטתי וחסר תקדים בחומרתו. "כל זאת בסתירה מהותית לעקרונות של צדק והגינות משפטית". מסמך הבקשה מתפרס על פני יותר מ-200 עמודים ומפרט את הפגמים לכאורה בהתנהלות בתיק.

מהפרקליטות נמסר: "טענות דומות נטענו כבר בעבר; והבקשה הנוכחית, בין היתר, מציגה תמונה חלקית בלבד, שאינה משקפת את מלוא העדויות והראיות. מקומה של הכרעה בטענות מסוג זה היא בתום שמיעת העדויות כולן והבאת מלוא הראיות בפני בית המשפט, ולפיכך עיתוי הגשת הבקשה תמוה. ככל שנתבקש, נשיב לדברים במסודר בבית המשפט". 

לפני כשלושה שבועות חלה התפתחות בתיק בזק שמתנהל בבית המשפט המחוזי בתל אביב. השופטת מיכל אגמון הורתה על מחיקת שני אישומים מתוך השלושה נגד שאול אלוביץ' ומחיקת כל האישומים נגד הבן אור אלוביץ', נגד מזכירת החברה, לינור יוכלמן, שהדליפה את החומרים מהוועדה הבלתי תלויה ונגד סמנכ"ל בזק לשעבר עמיקם שורר. השופטת אגמון קבעה בין השאר כי כתב האישום אינו מגלה יסוד לאשמה בעבירות קבלת דבר במרמה, הפרת אמונים ועבירות דיווח.  

עוד קבעה השופטת אגמון בנוגע לוועדה הבלתי תלויה, שבחנה את עסקת מיזוג בזק-yes, שהפרקליטות לא הצביעה על עובדה המבססת את המקור לחובת הסודיות של דיוני הוועדה. בנימוקיה ציינה בין השאר: "העבירות בהן הואשמו הנאשמים באישום השני והשלישי מציגות את ההתלבטות בנוגע לגבול בין הפלילי לאזרחי במלוא הדרה. במקרה שלפניי היה על המאשימה להימנע מחציית הגבול בין אזרחי לפלילי".

במרץ הודיעה פרקליטות מיסוי וכלכלה לבית המשפט כי הגיעה להסדר טיעון עם חברת "יורוקום אחזקות" הנמצאת בהליכי פירוק. על פי ההסדר, החברה תודה בעובדות כתב אישום שהוגש נגדה בתיק המכונה "בזק-ניירות ערך" וכן באישומי פרשת "4000" שבגינה זומנה לשימוע, ותשלם קנס של 400 אלף שקלים.