כאן א.נשים

כאן מכירים | אנחנו א.נשים

אנשים חושבים שהכל בולשיט "אוי, אתה מנסה להיות איזה פתית שלג מיוחד?" אבל אף אחד לא באמת רוצה להבדיל את עצמו מהחברה
מערכת כאן
09 במרץ 2017
00:00