המשמר המזרחי | שלומי חתוכה תוהה אם לילדים שחומים לא מגיע אלטושלר שחם?

תלוי כנראה בגוון עורו. שלומי חתוכה ממשיך לחפש ייצוג לילדים שחומים בפרסומות
מערכת כאן
22 במרץ 2017
00:00