כאן דעה | הלכתן על מראה הפרחה היום?

לנשים מזרחיות, אסור ללבוש בגדים בקטע, זה רק לבהירות עליהן זה שיק או טראש מגניב. עלינו זה שוק או זול להכאיב
מערכת כאן
27 במרץ 2017
11:37