לוסי איוב

כאן דעה | תפסיקו להשתמש במילה כוסית בתור מחמאה

מי משתמש במלה הדוחה הזאת בתור מחמאה? יש דברים מהאייטיז שכדאי להשאיר שם
מערכת כאן
06 באוקטובר 2016
15:27