כאן מסבירים | קונים ספרים ולא קוראים אותם לעולם?

מי אתם, אנשים שבאמת אוהבים ספרים, רוצים לקרוא אבל ככל הנראה לא באמת מגיעים לזה
מערכת כאן
03 באפריל 2017
12:00