אבישי עברי

כאן דעה | תקועים בפקקים?

האם הפקקים גם הם המצאה זדונית של תעשיית הדכדוך?
מערכת כאן
06 באפריל 2017
09:00