כאן שיר | מסמרים

הוא תפר לקציני האס אס את המגפיים שבעטו בו ובכל מגף שתפר, הציל אח | רוני סומק לזכרו של יצחק זוהר
מערכת כאן
24 באפריל 2017
11:26