כאן מציינים | היהודים שקיבלו צל"ש מהיטלר

האירוע הבלתי נתפס של יהודים הנלחמים לצד גרמנים | סיפור מוטרף מתקופה מוטרפת
מערכת כאן
24 באפריל 2017
18:00