t
(צילום: מרים אלסטר, פלאש 90)
(צילום: מרים אלסטר, פלאש 90)

האוצר יפצה את זכייני הפיס ב-26 מיליון שקל

הפיצוי הוא על ההחלטה שלא לחדש את היתר הפעלת מכונות המזל. באוצר אישרו את הפרטים
עקיבא ווייס
03 במאי 2017
07:33
עודכן ב 07:37

לאחר חודשים בהם נערך מו"מ בין נציגי האוצר ומפעל הפיס ובין זכייני מפעל הפיס להצבת מכונות מזל, הגיעו הצדדים להסכמה על מתווה פיצויים - בעקבות ההחלטה על סגירת מכונות המזל ב-150 תחנות פיס ברחבי הארץ והפסקת הגרלות הקינו האלקטרוני. בעקבות ההסכם משכו אמש זכייני הפיס את העתירה שהגישו לבית המשפט נגד סגירת המכונות. במשרד האוצר ומפעל הפיס מאשרים שנחתם ההסכם.

ל'כאן באמת' נודע, כי במסגרת הסיכום הוחלט כי משרד האוצר יפצה את הזכיינים ב- 26 מיליון שקלים ומפעל הפיס יפצה אותם ב-10 מיליון שקל נוספים.

כזכור, בעתירה שהגישו זכייני הפיס דרך עו"ד רות ברק, הם דרשו לבטל את סגירת המכונות והפסקת ההגרלות ולתת להם שנת מעבר על המכונות ועל הגרלות הקינו, כאשר האיסור ייכנס לתוקף רק בינואר 2018. במסגרת המו"מ, האוצר קיבל החלטה שלא יפעיל מחדש את המכונות, ולכן פיצה את הזכיינים ב-26 מיליון שקל על 150 מכונות המזל שהושבתו. מפעל הפיס מצדו יעניק פיצוי בסך 10 מיליון שקלים, שמתוכם מיליון וחצי ילכו לזכייני הגרלות הקינו ו-8.5 מיליון לזכייני מכונות המזל.

בעקבות לחצים של זכייני הפיס הסכימו מפעל הפיס והאוצר להחזיר את הגרלות הקינו באופן חלקי. תחילה הסכימו באוצר להחזיר את ההגרלות, אבל בתנאי שייערכו רק 8 הגרלות ביום לעומת 24 קודם לכן. אבל לאחר מו"מ הסכימו הצדדים על החזרת ההגרלות לשנה במתכונת של 16 הגרלות ליום. לפי הסיכום ההגרלות מ-2018 תרד במתכונת של 8 הגרלות ליום. עוד סוכם כי כל הגרלה היה כל חצי שעה עד ינואר 2017. מעתה כל שעה שלמה. כלומר, מהמר יוכל להמר שוב רק אחרי המתנה של שעה.

לדברי חיים טל, זכיין מפעל הפיס בקרית אתא שהיה בין העותרים: "הגענו למתווה שהוא דו מסלולי. מסלול אחד שהאוצר מפצה אותנו ומסלול שני שמפעל הפיס משלים את הפיצוי. הפיצוי של מפעל הפיס הוא מותנה. התנאי של הפיס היה שהזכיינים ימשיכו להיות פעילים לפחות עד ינואר 18, ולא שייקחו את הפיצויים ויסגרו את חנויות הפיס. המתווה סגור וחתום ולכן משכנו ביום ראשון השבוע את העתירה וקיבלנו פסק דין שהתיק נסגר. את הצד שלנו מילאנו - עכשיו הצד השני צריך לקיים את ההסכם. האוצר הולך לעדכן את האתר החדש של 16 הגרלות קינו. אני מאמין שעד יום ראשון הקרוב המשחקים יופעלו".

טל מוסיף כי "מקור תקציב הפיצויים של מפעל הפיס יגיע מהרווחים של משחקי הקינו עד סוף השנה. וכך האוצר מביא שתי פתרונות. 1. החנויות ממשיכות לפעול ואין סכנת סגירה. 2. הפיס קיבל אישור מהדירקטוריון להפריש 10 מיליון מהרווחים עבור פיצוי לזכיינים".

כזכור, משרד האוצר לא חידש את ההיתר של הפעלת מכונות המזל הפרוסות ב-150 מוקדים ברחבי הארץ וכן ביטל את הפעלת ההגרלות האלקטרוניות של הקינו. בעקבות כך עתרו זכייני הפיס לבית המשפט, בטענה כי מדובר בהפסדים גדולים וכן כי קיבלו התרעה קצרה טרם ההחלטה הסופית של האוצר בינואר 2017.

במשרד האוצר אישרו את דבר ההסכם ומסרו כי: כחלק מרפורמת משרד האוצר להגבלת שוק ההימורים החוקיים הוחלט במשא ומתן עם הזכיינים, מתוך מטרה לפצות על פגיעה בהכנסותיהם ופרנסתם, כי מכונות המזל יבוטלו לחלוטין, משחקי הקינו יצומצמו באופן הדרגתי עד לצמצום משמעותי תוך הגבלה על זמני ההשתתפות בהגרלות. הרפורמה צפויה למתן את קצב גידול שוק ההימורים החוקיים, כך שהשפעתו השלילית על אזרחי המדינה תפחת, ובמקביל לייעל את הוצאות מפעל הפיס כך שנתח גדול יעבור לבניית מבני ציבור חדשים עבור אזרחי המדינה."

ממפעל הפיס נמסר כי "מפעל הפיס מאשר כי נחתם הסכם עם הזכיינים על פיצויים".