כאן מדע | האם יש לכם סימנים ראשונים של פרקינסון?

המרכז הרפואי ע"ש סוראסקי בדק האם נוכל לאתר את מחלת הפרקינסון שנים לפני התפרצותה?
מערכת כאן
02 בנובמבר 2016
14:09