כאן מדע | איך מתקנים לב שנשבר?

החולים מתים בזמן ההמתנה להשתלות לב, פתרון מאונ' תל אביב מתקן לבבות שבורים בדרך חדשנית.
מערכת כאן
18 בנובמבר 2016
14:14