כאן מדע | לאן נעלמו קיפודי הים?

ביולוגים ימיים הבחינו שקיפודי הים הולכים ונעלמים. זווית, סוכנות הידיעות למדע וסביבה, בודקת: למה זה חשוב כל כך?
מערכת כאן
21 בנובמבר 2016
14:16