t
גלית דיסטל-אטבריאן

כאן דעה | מתי נתנו למישהו אישור לסתום לנו את הפה?

אחרי שנחסמה בפייסבוק, גלית דיסטל-אטבריאן מנסה להבין מתי נתנו למישהו גושפנקה לסתום לנו את הפה
מערכת כאן
12 באפריל 2017
15:44