t
Shutterstock

רק הקנאביס מאפשר לי לחיות ומשרד הבריאות מונע ממני

מסלול הייסורים של חולת פיברומיאלגיה שמבקשת אישור לקנאביס רפואי.
17 במאי 2017
17:49

בתכנית סדר יום עם קרן נויבך, גוללה דנה, חולת פיברומיאלגיה , את סיפורה הקשה – כיצד הפכה מאישה בריאה לחלוטין לחולה במחלה ששום תרופה לא מרפאה. אפילו רופאים מסוימים סוברים כי לא מדובר במחלה עצבית וטוענים שמדובר במחלה נפשית.
הזלזול, הסחבת, החלפת התרופות הבלתי סופית שגורמת לה להיות חלשה עוד יותר, מביאים אותה לנקודת שבר. היא מרגישה שאין ברירה, נאלצת להיות עבריינית ולנסות קנאביס – הדבר הראשון שהביא לה הקלה משמעותית.

"רק הקנאביס מאפשר לי לחיות - מדוע משרד הבריאות מונע ממני את זה?"

 

להאזנה:

ממשרד הבריאות נמסר בתגובה -
משרד הבריאות אינו מנהל דיון רפואי קליני ענייני באמצעות כלי התקשורת, ונושא אישי ובכללו חו"ד רפואיות, הוא לדיון מול הרופא המטפל - הרשאי לפנות ליחידת היק"ר לקבלת הסבר והנחיה.
כל הנוגע למתן אישורים/רישיונות לשימוש בקנביס למטרות רפואיות משרד הבריאות פועל, בהתאם לפקודת הסמים המסוכנים ולנוהל משרד הבריאות/ אגף הרוקחות נוהל מספר 106: "רישיונות לשימוש בקנאביס" כפי שמופיעים באתר משרד הבריאות, ומבוססים על עקרונות רפואיים ובדומה למקובל בתרופות רשומות.
כשם שמשרד הבריאות אינו סבור שיש לאשר שימוש בתרופה ללא תשתית מדעית מתאימה על בטיחות ויעילות, כך גם לגבי קנביס. כפי שמשרד הבריאות לא יאשר רישום תרופה לטיפול במחלה מסוימת בלי שהוכח שהתרופה בטוחה ומסייעת לטיפול במחלה זו, כך גם לגבי קנביס. גם הקנביס מאושר רק לגבי התוויות לגביהן הצטבר די מידע כדי לשכנע באופן סביר שהדבר אכן מסייע ובטוח.