שבע אקטואלי | 17.5.17

ענייני היום בהנחיית יועז הנדל ומיכל רבינוביץ'.
מערכת כאן
01 בספטמבר 2017
00:00