עבודות לבניית נמל המפרץ
צילום: כאן

החוף הנעלם

פעילי סביבה: בניית נמל המפרץ פוגעת קשות בחופי הקריות, החול נעלם והחוף הצטמצם ב-40 מטר
מיכל וסרמן
18 במאי 2017
16:35