שבע אקטואלי | 18.5.17

ענייני היום בהנחיית תמר אלמוג ורועי שרון.
מערכת כאן
01 בספטמבר 2017
00:00