t

חמש מקורי | 21.5.17

תכנית אולפן מעשירה ומרחיבת דעת הבוחנת נושאים בתחומי המדע, התרבות וענייני היום מזוויות מקוריות. מנחים: ענת קורול ודרור פויר.
21 במאי 2017
19:42