חדשות הלילה | 21.5.17

חדשות הלילה בהגשת רומי נוימרק.
רומי נוימרק
15 באוקטובר 2017
14:32