חדשות הלילה | 24.5.17

חדשות הלילה בהגשת רומי נוימרק.
רומי נוימרק
01 בספטמבר 2017
00:00