נחום אבניאל

כאן סקרנים | איך זה שיש דתיים שעולים להר הבית?

איך זה שיש דתיים שעולים להר הבית? - 50 שנה אחרי שהכריזו "הר הבית בידינו" והוויכוח על עליית יהודים להר הבית ער מתמיד. הרבנות אוסרת על עלייה להר מטעמים הלכתיים אך מספר היהודים העולים אליו רק הולך וגדל. איך זה מסתדר? נחום אבניאל מסביר
נחום אבניאל
25 במאי 2017
07:38