שבע אקטואלי | 25.5.17

ענייני היום בהנחיית יועז הנדל ומיכל רבינוביץ'
25 במאי 2017
21:05