כאן מדע | מה הורג את הדבורים?

הגדלת החשיפה לחומרי הדברה כנגד מזיקים, המשמשים לצורך הגנה על גידולים חקלאיים, גורמת לדאגה גדולה לגורלם של המאביקים המועילים, כגון דבורת הדבש
מערכת כאן
28 במאי 2017
14:12